Praktické informace

Chytré blondýnky radí

Chytré blondýnky radí
http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi

Jak jednat v případě ohrožení?

Jste - li svědkem nebo účastníkem mimořádné události, volejte tísňovou linku 112.

  • Zachovejte klid;
  • V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem;
  • Dbejte pokynů záchranářů a policistů;
  • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku;
  • Nepodceňujte vzniklou situaci;
  • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí;
  • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

   

První pomoc

První pomoc (dokument (pdf)
Český červený kříž (odkaz)

Rady obyvatelstvu od HZS ČR

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
Bojový řád jednotek PO
Pomůcky, metodiky - požární prevence