O sboru dobrovolných hasičů

Výbor sboru dobrovolných hasičů

Starosta - Jaromír Čandrla
Náměstek - Richard Sýkora
Velitel - Petr Čandrla
Zástupce velitele
a vedoucí mládeže
- Štěpán Svoboda
Pokladník - Petr Klemšinský
Kronikář - Jan Ambrož
Členové - Marek Flekač
- Přemysl Kratochvil
- Zdeněk Richter
- Jan Valehrach
Revizor - Karel Kunc

Sbor dobrovolných hasičů

V současnosti má sbor 34 členů a dochází k plnému oživení činnosti.

V roce 2005, přípravou oslav 125-ho výročí založení našeho sboru, se začala psát nová éra podolských hasičů. Nastoupila mladá krev v podobě deseti nových mladých členů, a aniž by si to uvědomovali, začali naplňovat heslo a poslání svých předchůdců. Za finanční podpory a pomoci obecního úřadu, hlavně naší paní starostky, sehnali h asičská auta, stali se zakladateli a členy zásahové jednotky obce a uvedli hasičku do takového stavu, jakou ji dnes vidíte. To, že se podílejí svou prací na převážné většině kulturních akcí obce, a jsou, v uvozovkách, pracovní četou obce, se stalo téměř samozřejmostí. Za to všechno se nám dostává nemalé podpory obce,(ale nic by se nestalo kdyby byla o něco tučnější). Přesto všechno si dovolím říci, že podolští hasiči jsou největším přínosem obce a zároveň i nemalým sponzorem. Jelikož veškeré své finanční příjmy, ne jen od obce, ale i svých sponzorů a to i z řad našich členů, investujeme do vybavení a provozu zásahové jednotky Co dostaneme, zhodnotíme a vrátíme, někdy i několikanásobně.
Z projevu starosty SDH dne 29.9.2007 při svěcení praporu a znaku

V roce 2007 se naše řady rozšířily o hasičskou mládež se kterou se účastníme zavodu v okolí.

O aktuálním dění si můžete přečíst v Aktualitách.